П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Добровільне страхування від нещасних випадків — це особисте страхування життя та здоров’я Страхувальника або життя та здоров’я його рідних чи близьких від раптової, несподіваної, короткочасної події, яка відбулася незалежно від волі Застрахованої особи. Метою страхування є фінансовий захист Страхувальника або Застрахованої особи шляхом відшкодування витрат у випадку травми, втрати працездатності або смерті Застрахованої особи.

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному Законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника або Застрахованих осіб.

Застрахованими від нещасних випадків можуть бути юридичні та дієздатні фізичні особи віком від вісімнадцяти до сімдесяти років. Інваліди I та ІІ групи страхуванню не підлягають.

Страхування від нещасних випадків  покриває витрати в разі настання:

- тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку;
- стійкої втрати працездатності (інвалідності) внаслідок нещасного випадку;
- смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Вищезазначені випадки визнаються страховими за умови, якщо вони є наслідком нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування та підтверджений документами, виданими компетентними органами у встановленому чинним Законодавством України порядку.

Страхова сума може бути обрана Страхувальником самостійно.

Розмір страхового тарифу залежить від роду діяльності Застрахованої особи та обраної страхової суми.