П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Здоров'я та життя - це найголовніші цінності для людини. Послуги медицини стають все дорожчими, тому страхування здоров’я на випадок хвороби дозволяє істотно знизити фінансові витрати на лікування.

Страхування здоров'я на випадок хвороби - вид страхування, при якому кожна хвороба оцінена грошо­вим еквівалентом. Такий вид страхування дає застрахо­ваному реальну можливість одержати грошову компен­са­­цію від страхової компанії у випадку захворювання, що значно зменшить витрати на лікування.

Страховим ризиком є захворювання Застрахованої особи, яке вимагає амбулаторного або стаціонарного лікування, при умові, що воно сталося під час дії Договору страхування та відповідає одному з класів хвороб, а саме:
- Інфекційні та паразитарні хвороби;
- Новоутворення;
- Хвороби ендокринної системи;
- Хвороби крові та кровотворних органів;
- Психічні розлади;
- Хвороби нервової системи;
- Хвороби системи кровообігу;
- Хвороби органів дихання;
- Хвороби органів травлення;
- Хвороби сечостатевої системи;
- Хвороби шкіри і підшкірної клітковини;
- Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини.

Страховий тариф  залежить від програми страхування, страхової суми, строку страхування та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Порядок виплати страхової суми

Здійснення страхової виплати проводиться Страховиком відповідно до умов договору страхування за умови отримання від Страхувальника всіх необхідних документів.

Розмір виплати страхової суми (її частини) у випадку захворювання Застрахованої особи залежить від класу хвороби, ступеня тяжкості захворювання, його тривалості та розраховується Страховиком на підставі висновку лікаря-експерта.

Страховий захист має чинність на території України.