П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Підписання власником майна іпотечного договору страхування має на меті забезпечити компенсацію збитку даного майна в разі його знищення або пошкодження в результаті подій, визначених договором страхування.

Страхування предмету іпотеки від випадкового знищення, пошкодження або нанесення шкоди є обов'язковим, і повинно захистити вас і вашого кредитора від цього ризику. Договір страхування нерухомості, переданої в іпотеку, дає позичальникові гарантію, що навіть у тому випадку, якщо ваша квартира повністю згорить, страхова компанія погасить вашу заборгованість по кредиту і відшкодує вам суму ваших особистих коштів, витрачених для придбання житла і погашення кредиту.

Нерухомість страхують від чотирьох базових груп непередбачуваних ризиків:
- вогневих ризиків (пожежа, вибух газу, удар блискавки);
- стихійних лих;
- пошкоджень водою (з опалювальних, водопровідних, каналізаційних систем);
- протиправних дій з боку третіх осіб (вандалізм).

Страхова сума встановлюється в розмірі повної дійсної вартості предмета іпотеки (визначається оцінювачами), але не менше прописаної в іпотечному договорі. При цьому безумовна франшиза, що фігурує в полісі, не перевищує 2% від страхової суми.

Договір про страхування майна можна укласти строком на 1 рік (через який його можна подовжити, якщо позичальник за цей час не поверне кредит), або ж на весь період кредитування.

Вигодонабувачем при настанні страхового випадку може бути як іпотекоотримуч, так і іпотекодавець, а також інші особи, які підтвердили свої права на предмет іпотеки.

Даний вид страхування здійснюється на умовах, викладених у Постанові Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358 зі змінами та доповненнями.