П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Титульне страхування захищає інтереси Страхувальника в разі непередбаченої втрати новопридбаних квартири / будинку / будівлі / земельної ділянки. Застрахованим ризиком є втрата об'єкта нерухомості внаслідок припинення права власності з причин, незалежних від Страхувальника.

Титульне страхування гарантує виплати в разі виявлення фактів і подій минулого, які впливають на права власників, які неможливо досконально перевірити і документально підтвердити напередодні або в момент угоди. Таким чином, при укладанні договору титульного страхування Страхувальник отримує захист по тим ризикам, якими він не в змозі управляти.

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України та пов'язані з можливістю понести збитки, які можуть виникнути від втрати чи обмеження майнових прав на нерухоме або рухоме майно.

Страховими ризиками є втрата житла або земельної ділянки внаслідок припинення права власності з причин, не залежних від Страхувальника.

Втрата майнових прав, в тому числі права власності на придбане майно або обмеження прав щодо володіння, користування та розпорядження майном настає на підставі рішення суду.

Страхова сума визначається згідно з чинним законодавством України за згодою сторін та не повинна перевищувати дійсної вартості майна.

Страховий тариф залежить від дійсної вартості об'єкта, терміну страхування, історії права власності та кількості угод, а також їх походження (купівля-продаж, успадкування, дарування, рента). Розмір страхового тарифу визначається за результатами передстрахової експертизи.

Є ряд винятків, на які не поширюється цей вид страхування:

- Якщо відбулася передача придбаного майна іншим особам за безкоштовним або безоплатним договором;
- Якщо настала загибель або знищення майна (ці ризики повинні компенсуватися з іншого виду страхування – страхування майна);
- Якщо власник добровільно відмовився від права власності на придбане майно;
- Якщо застрахований майновий об'єкт використовується не за призначенням (наприклад, якщо житлова квартира використовується як офіс);
- Якщо відбулася зміна характеристик, властивостей, конструктивних параметрів об'єкта нерухомості;
- Якщо об'єкт підлягає вилученню у страхувальника (наприклад, фіскальними органами) та інше.