П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Обов'язкове страхування працівників відомчої  та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх обов'язків за рахунок коштів, передбачених у кошторисах на їх утримання, підприємств, установ та організацій, де вони створені, а працівників місцевої пожежної охорони - за рахунок юридичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету.

Страхова сума
Максимальна страхова сума встановлюється в розмірі заробітної плати Застрахованого за десять років, відповідно його посаді на день страхування.

Страховий платіж за обов'язковим  особистим страхуванням працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 232 у розмірі до 2-х відсотків страхової суми за кожного Застрахованого.

Даний вид страхування здійснюється на умовах, викладених у Постанові Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 232 ( із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 871 від 04.06.2003 та № 1545 від 17.11.2004 )