П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Травматизм на підприємствах є однією з головних причин, які можуть викликати втрату працездатності або навіть смерть працівника. Застрахувавши своїх співробітників від нещасного випадку, Ви не тільки зможете захистити себе від зайвих витрат, але і підтримаєте працівника в скрутну годину або надасте допомогу його родині.

Добровільне страхування від нещасних випадків дозволить захистити співробітників на виробництві від раптової, несподіваної, короткочасної події, яка відбулася незалежно від волі Застрахованої особи. Метою страхування є фінансовий захист Страхувальника або Застрахованої особи шляхом відшкодування витрат у випадку травми, втрати працездатності або смерті Застрахованої особи.

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному Законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника або Застрахованих осіб.

Застрахованими особами від нещасних випадків можуть бути юридичні та дієздатні фізичні особи віком від вісімнадцяти до сімдесяти років. Інваліди I та ІІ групи страхуванню не підлягають.

Страхування від нещасних випадків здійснюється на випадок:
- Тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку;
- Стійкої втрати працездатності (інвалідності) внаслідок нещасного випадку;
- Смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Вищезазначені випадки визнаються страховими за умови, якщо вони є наслідком нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування та підтверджений документами, виданими компетентними органами у встановленому чинним  Законодавством України порядку.

Страхова сума може бути обрана Страхувальником самостійно.

Розмір страхового тарифу залежить від роду діяльності Застрахованої особи та обраної страхової суми.