П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Страхування здоров'я співробітників - це ефективний інструмент підвищення лояльності та мотивації персоналу. Застрахувавши своїх співробітників на випадок захворювання, ви підтримуєте працівника в скрутну годину  або надасте допомогу його родині.

Страхування здоров'я на випадок хвороби - вид страхування, при якому кожна хвороба оцінена у грошовому еквіваленті. Для застрахованого такий вид страхування дає реальну можливість одержати грошову компенсацію від страхової компанії у випадку захворювання яка компенсує витрати на лікування.

Страховим ризиком є захворювання Застрахованої особи, яке вимагає амбулаторного або стаціонарного лікування, при умові що воно сталось під час дії Договору страхування, що входить до одного з класів хвороб, а саме:
- Інфекційні та паразитарні хвороби;
- Новоутворення;
- Хвороби ендокринної системи;
- Хвороби крові та кровотворних органів;
- Психічні розлади;
- Хвороби нервової системи;
- Хвороби системи кровообігу;
- Хвороби органів дихання;
- Хвороби органів травлення;
- Хвороби сечо-статевої системи;
- Хвороби шкіри і підшкірної клітковини;
- Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини.

Страховий тариф  залежить від програми страхування, страхової суми, строку страхування та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Порядок виплати страхової суми

Здійснення страхової виплати проводиться Страховиком відповідно до умов договору страхування за умови отримання від Страхувальника всіх необхідних документів.

Розмір виплати страхової суми (її частини) у випадку захворювання Застрахованої особи залежить від класу хвороби, ступеня тяжкості захворювання, його тривалості та розраховується Страховиком на підставі висновку лікаря-експерта.

Страховий захист має чинність на території України.