П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

В основі успішного та продуктивного бізнесу існує багато факторів, серед яких -  передбачливість та необхідність захисту. Захист Вашого бізнесу від фінансових витрат краще почати з захисту майна. Договір страхування майна передбачає відшкодування збитків, нанесених Вашому майну.

Предметом договору страхування є майно, яке належить Страхувальнику на правах власності або повного господарського ведення (оренда, лізинг):
- Будівлі, приміщення, споруди, офіси, інша нерухомість;
- Об'єкти незавершеного будівництва;                   
- Виробниче устаткування і механізми;
- Товарні залишки, готова продукція, напівсировина, сировина та запасні деталі (товар в обігу);
- Оздоблення внутрішнє та зовнішнє;
- Офісна техніка, меблі;
- Інше майно.

Страхові ризики:
- Пожежа, удар блискавки, вибух;
- Стихійні явища (осідання ґрунту, оповзень, буря, град, підземний вогонь тощо);
- Падіння літального апарату, його частин та його вантажу;
- Затоплення, прорив водопровідних, каналізаційних труб та опалювальної системи;
- Техногенні аварії;
- Протиправні дії третіх осіб (в т. ч. грабіж, крадіжка).

Страхова сума встановлюється у розмірі ринкової (дійсної), балансової, експертної вартості майна або за згодою сторін за кожним предметом страхування.

Страховий тариф залежить від категорії майна, умов експлуатації, місцезнаходження та виду обраних ризиків.

Страхування майна може бути здійснено також на випадок вимушеної перерви у виробництві внаслідок настання страхового випадку, а також інших, в тому числі специфічних ризиків, що мають бути додатково узгоджені зі Страховиком.