П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти і об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду) внаслідок пожеж та/або аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Страхувальниками є суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать по праву власності, повного господарського ведення або оперативного управління, або які користуються чи володіють об'єктами підвищеної небезпеки.

Небезпечний об'єкт - це об’єкт на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи кілька пожежо- або вибухонебезпечних речовин.

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам (крім осіб, які знаходилися в трудових відносинах із страхувальником, а також тих, які несанкціоновано, або під час виконання службових обов'язків, перебували на об'єкті підвищеної небезпеки), внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування, в результаті чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки, відповідно до категорії небезпеки (1,2,3), і становить від 45 000 до 200 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми.

Розмір максимального страхового тарифу, у відсотках від страхової суми на 12 місяців, визначається залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки:

Даний вид страхування здійснюється на умовах, викладених у Постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788.