П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)В процесі ведення професійної діяльності виникає відповідальність за ненавмисні помилки та недоліки, які були допущені під час виконання своїх професійних обов'язків. Страхування професійної відповідальності здійснюється у відношенні до осіб наступних професій - інкасаторів, нотаріусів, лікарів, бухгалтерів, адвокатів, інженерів тощо. Договір страхування професійної відповідальності надасть Вам можливість уникнути фінансових проблем та зберегти довіру клієнтів.

Предметом договору страхування є цивільна відповідальність страхувальника перед третіми особами, на випадок заподіяння ним безпосередніх матеріальних збитків фізичним або юридичним особам внаслідок неналежного виконання обов’язків під час здійснення своєї професійної діяльності.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів здійснюється згідно до Законів України «Про страхування», «Про нотаріат» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 624.

 При страхуванні цивільно-правової  відповідальності приватних нотаріусів покриваються ризики які виникли внаслідок :

- незаконних дій або недбалості страхувальника під час вчинення ним нотаріальних дій  внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.

Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи.

Страхова сума  встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою, ніж тисяча мінімальних розмірів заробітної плати.

 

При страхуванні професійної відповідальності митних брокерів покриваються ризики, які виникли внаслідок:
- Втрати (загибелі), нестачі або пошкодження товарів, транспортних засобів, що належать третім особам;
- Порушення термінів декларації даних про товари і транспортні засоби та їх митний режим;
- Невірне та несвоєчасне нарахування митних платежів;
- Вилучення товарів, транспортних засобів, накладання арешту, штрафу в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил;
- Ненавмисне знищення чи пошкодження документів (митних, транспортних, комерційних) третіх осіб - замовників послуг Страхувальника.

Страховим випадком є набуття законної сили рішення суду щодо відшкодування завданих матеріальних збитків третій особі під час виконання професійних обов’язків.

Страхова сума  - встановлюється в розмірі установленому  згідно Постанови КМУ №756 від 04 липня 2001 р.