П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Ядерне страхування – обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності оператора ядерної установки, що передбачає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату за заподіяння ядерної шкоди (збитків) внаслідок ядерного інциденту.

Страховим випадком при заподіянні шкоди третім особам в результаті ядерно-радіаційної аварії (ядерного інциденту) є така подія, що пов’язана з:
- Життям або здоров'ям фізичних осіб (смерть, травма, втрата працездатності);
- Заподіянням шкоди майну юридичних і/або фізичних осіб.

Страховик - юридична особа (резидент України), яка отримала в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членом Ядерного страхового пулу.

Ядерний страховий пул - це об'єднання Страховиків - резидентів України, які в установленому порядку отримали ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Страхова сума та страховий тариф встановлюються згідно чинного законодавства України.

Даний вид страхування здійснюється на умовах, викладених у Постанові Кабінету Міністрів України від 23.06.2003 р. № 953 та змінами, внесеними згідно з Постановою № 996 від 19.07.2006 р.