П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами забезпечує відшкодування фінансових збитків підприємства (Страхувальника), спричинених нанесенням шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб, внаслідок ведення ним господарської чи іншої діяльності.

Види страхування цивільної відповідальності:
- Цивільна відповідальність суб'єкта підприємницької діяльності, зокрема за збитки, завдані третім особам пожежею, вибухом, аварійним витоком рідин чи іншими надзвичайними подіями, що відбулись в процесі ведення ним господарської діяльності;
- Цивільна відповідальність роботодавця перед працівниками підприємства, зокрема за шкоду, завдану їх життю, здоров'ю та майну в процесі виконання службових обов'язків;
- Цивільна відповідальність власників (користувачів) майна;
- Тощо.

Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний з його обов'язком, у визначеному Цивільним законодавством порядку, відшкодувати шкоду, заподіяну:
- Життю, здоров'ю третіх осіб (тілесні ушкодження);
- Майну третіх осіб (майновий збиток).

Страховою сумою, в межах якої Страховик несе зобов'язання перед Страхувальником при відшкодуванні шкоди, є ліміт відповідальності, заявлений Страхувальником та вказаний в договорі страхування.

Страховим випадком є неочікувана та ненавмисна подія, яка відбулась в процесі ведення Страхувальником господарської чи іншої діяльності, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за завдану шкоду майну, життю та /або здоров'ю третіх осіб.