П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Страхувальник зобов'язаний укласти договір страхування до початку діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу.

Страхувальником може бути:
- Відправник небезпечного  вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент)  або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення;
- Перевізник небезпечного  вантажу - юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
- Одержувач небезпечного вантажу - зазначена  в  перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника;
- Також страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі її згоди.

Страховим випадком є будь-яка подія, яка відбулася під час перевезення небезпечних вантажів і внаслідок якої було завдано шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних та юридичних осіб, навколишньому природному середовищу, і коли виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування збитків.

Страхова сума встановлюється в розмірі від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну повну і неповну тонну небезпечного вантажу (в залежності від класу небезпечного вантажу).

Страховий тариф

Розмір страхових тарифів встановлюється згідно чинного законодавства України у  відсотках від  страхової суми і  визначається в залежності  від класу небезпечного вантажу та виду транспорту, яким здійснюватиметься перевезення (клас небезпечного вантажу визначений у ліцензіях власника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу).

Даний вид страхування здійснюється на умовах, викладених у Постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733.