П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Понеділок, 07.12.2015

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (місцезнаходження Україна, 01021,  м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 23 грудня 2015 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Каштан» за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.
 
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових  загальних зборів.
2. 
Про звернення ПрАТ «СК «Каштан» до АТ «Ощадбанк» для отримання банківської гарантії та передачу АТ «Ощадбанк» в заставу (іпотеку) майна, що виступатиме забезпеченням за гарантійними зобов’язаннями.
3. 
Про уповноваження Голови Правління ПрАТ «СК «Каштан» на підписання (укладення) з АТ «Ощадбанк» договору про надання банківської гарантії, договору кредитної лінії та договорів застави,а також інших документів необхідних для виконання рішень прийнятих даними зборами.
 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах, складатиметься 17 грудня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену довіреність.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки Позачергових загальних зборів та порядку денного за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.
 
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР»  № 232(2236) від 07.12.2015 року.
 
Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мотрук Дмитро Якович.
Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.
  
Голова Наглядової ради  
ПрАТ «СК «Каштан»
Д.Я. Мотрук