П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Ваші дії при настанні страхового випадку:
- Надати негайну медичну допомогу потерпілим та викликати невідкладну медичну допомогу;
- Повідомити про ДТП в компетентні органи (ДАІ, органи Міністерства внутрішніх справ тощо); записати прізвища та адреси очевидців; дочекатися прибуття працівників ДАІ;
- Вжити всіх необхідних заходів для запобігання збільшення розміру збитку;
- Повідомити страхову компанію, по можливості негайно, але в будь-якому разі не пізніше 3-х (трьох) робочих днів, шляхом надання письмового повідомлення про настання страхового випадку.

Транспортна організація на кожний нещасний випадок, що стався із Застрахованим на транспорті, повинна:
- Скласти акт про нещасний випадок із Застрахованим водієм (форма Н-1, передбачена Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623);
- Скласти акт про нещасний випадок із пасажирами галузевого зразка;
- Видати довідку потерпілому (що мав право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства України) із зазначенням відомостей про Страховика (найменування, адреса, телефон). 

Перелік документів, які надаються у страхову компанію:
- Заява Застрахованого (його сім'ї або спадкоємця) на виплату страхової суми;
- Акт про нещасний випадок (форма Н-1);
- Лист непрацездатності або довідка спеціалізованих установ про встановлення інвалідності; у разі загибелі чи смерті Застрахованого внаслідок страхового випадку - копія свідоцтва про смерть та документ про правонаступництво для спадкоємців;
- Страховий поліс (договір) або документ, що його замінює (для пільгових категорій пасажирів - документ, що підтверджує право на пільги).

Страхова сума виплачується незалежно від виплат по державному соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню та в порядку відшкодування збитків.