П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Ваші дії при настанні страхового випадку:
- Вжити всіх заходів для усунення причин, внаслідок яких можуть виникнути додаткові збитки;
- У випадку аварії систем опалення, водопостачання та каналізації тощо терміново повідомити про це відповідні ремонтні служби;
- У випадку пожежі чи вибуху терміново визвати пожежну команду;
- Протягом 24 годин повідомити страхову компанію про настання страхового випадку;
- У випадку крадіжки, пограбування та інших протиправних дій третіх осіб терміново повідомити про це правоохоронні органи;
- При необхідності огляду місця події експертом Страхувальник або його представник повинен протягом 72 годин узгодити час такого огляду. 

Щоб отримати страхове відшкодування Страхувальник зобов'язаний документально  довести:

- Свій інтерес у відшкодуванні збитків;
- Наявність страхового випадку;
- Розмір своєї претензії щодо збитку.

Перелік документів, які надаються у страхову компанію:

- Заява на виплату страхового відшкодування;
- Документи, що підтверджують право власності на майно або договір оренди;
- Документи, що підтверджують розмір збитку: акти огляду майна аварійним комісаром; калькуляція або рахунки за ремонтно-відновлювальні роботи; фінансові документи, що засвідчують вартість застрахованого майна; інші документи, складені відповідно до чинного законодавства та нормативних документів;
- Документи, що доводять наявність страхового випадку: довідка про порушення кримінальної справи; інші офіційні документи із зазначенням наявності страхового випадку.