П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Ваші дії при настанні страхового випадку:
- Негайно звернутися до Асистанс-компанії "CORIS" за телефоном: +38 (044) 239 88 00;
- Надати Асистанс-компанії наступну інформацію: Страховик: ПрАТ „СК „Каштан"; прізвище Застрахованої особи, з якою стався страховий випадок; серія та номер страхового поліса; про раптове захворювання чи нещасний випадок, що трапився, та необхідну допомогу; адреса і контактний телефон, де перебуває Застрахована особа;
- Узгодити з Асистанс-компанією наступні свої дії та дотримуватись їх. 

Після одержання інформації Асистанс-компанія організує надання Застрахованій особі необхідної медичної, медико-транспортної чи іншої послуги, передбаченої договором страхування, а також зробить оплату витрат відповідно до укладеного договору страхування.

Якщо Застрахована особа самостійно не може повідомити про те, що сталося, Асистанс-компанію, це може зробити інша особа (керівник туристичної групи, працівник медичного закладу і т.д.).

У випадку неможливості термінового дзвінка до Асистанс-компанії для консультації з лікарем, отримання медичної допомоги або відправлення у клініку, Страхувальник або Застрахована особа може понести витрати за свій рахунок, але повинна при першій можливості, не пізніше 48 годин з моменту настання нещасного випадку або раптового захворювання, звернутися до Асистанс-компанії і повідомити про страховий випадок та уточнити перелік документів, необхідних для отримання компенсації.

Для відшкодування витрат Страхувальнику або Застрахованій особі, якщо Вона не звернулась в спеціалізований сервісний Центр, вона повинна після повернення з-за кордону в письмовій формі заявити Страховику про те, що трапилось і надати необхідні документи протягом 31 (тридцяти однієї) доби з моменту настання нещасного випадку або раптового захворювання.

Перелік документів, які надаються у страхову компанію:
- Заява на виплату страхової суми;
- Документ, що посвідчує Застраховану особу;
- Оригінал договору страхування;
- Довідку про діагноз та висновок лікаря;
- Оригінали рахунків фактичних витрат лікувальних закладів по наданню медичної допомоги Застрахованій особі, підтверджених підписом лікаря та печаткою;
- Рецепти на прописані ліки та квитанції їх оплати;
- Адреси та контактні телефони медичного закладу або лікаря;
- Інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розміру збитків.