П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Ваші дії при настанні страхового випадку:
- Здійснити усі можливі заходи щодо спасіння та збереження пошкодженого вантажу;
- Забезпечити право вимоги до винної сторони (записати прізвища, адреси свідків та учасників страхової події);
- Протягом 24 годин повідомити страхову компанію про настання страхового випадку.

Щоб отримати страхове відшкодування Страхувальник зобов'язаний документально  довести: 

- Свій інтерес у відшкодуванні збитків;
- Наявність страхового випадку;
- Розмір своєї претензії щодо збитку.

Перелік документів, які надаються у страхову компанію:

- Заява на виплату страхового відшкодування;
- Для доведення інтересу при страхуванні вантажу: коносаменти, залізничні накладні та інші перевізні документи; фактури та рахунки, якщо за змістом цих документів Страхувальник має право розпоряджатися вантажем;
- Для доведення наявності факту страхового випадку: морський протест, витяг із судового журналу та інші офіційні акти з зазначенням страхового випадку;
- У випадку пропажі судна без вісті: достовірні свідчення про час виходу судна із порту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в термін, установлений для признання судна таким, що пропав без вісті;
- Для доведення розміру претензій щодо збитку: акти огляду вантажу аварійним комісаром, акти експертизи, оцінки тощо, які складено відповідно до законів або звичаїв того місця, де визначається збиток; документи, що підтверджують проведені витрати, а у випадку вимоги про відшкодування збитків, витрат та внесків по загальній аварії - документи, що це підтверджують;
- Договір страхування або інший документ, виданий Страховиком для підтвердження прийняття вантажу або багажу на страхування.