П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Ваші дії при настанні страхового випадку:
- Повідомити страхову компанію, по можливості негайно, але в будь-якому разі не пізніше 5-ти робочих днів, шляхом надання письмового повідомлення про настання страхового випадку.

Перелік документів, які надаються у страхову компанію: 

У випадку втрати Застрахованою особою працездатності (тимчасово чи постійно):

- Заява про настання страхового випадку;
- Заява на виплату страхової суми;
- Договір страхування;
- Лікарняний лист або інший документ, що його замінює, виданий медичною установою;
- Акт про нещасний випадок (форма Н-1);
- Довідка медичного закладу про нещасний випадок у побуті.

У випадку отримання Застрахованою особою групи інвалідності:

- Заява про настання страхового випадку;
- Заява на виплату страхової суми;
- Договір страхування;
- Довідка МСЕК;
- Акт про нещасний випадок (форма Н-1);
- Довідка медичного закладу про нещасний випадок у побуті.

У випадку смерті Застрахованої особи:

- Заява про настання страхового випадку;
- Заява на виплату страхової суми;
- Договір страхування;
- Копія свідоцтва про смерть;
- Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача або Спадкоємця;
- Документ, що підтверджує право на спадщину;
- Акт про нещасний випадок (форма Н-1);
- Документ від компетентних органів (медичні заклади, правоохоронні органи, пожежна охорона тощо), що підтверджує настання страхового випадку.