П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)Закон України від 7 березня 1996 р №86/96-ВР «Про страхування» (із змінами та доповненнями)

Закон України від 12 липня 2001 р №2664-III.
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (із змінами та доповненнями).

Закон України від 1 липня 2004 р. №1961–IV
«Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (із змінами та доповненнями).

Закон України від 24 вересня 2008 р. №586-VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Закон України від 02 вересня 1993р № 3426-XII. «Про нотаріат» (із змінами та доповненнями)

Закон України від 15 вересян1995р. № 325/95-ВР «Про туризм» (із змінами та доповненнями)

Постанова КМУ від 16 листопада 2002 р. №1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».

Постанова КМУ від 19 серпня 2002 р №1219.
«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів».

Постанова КМУ  від 01 червня 2002 р. №733
«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».

Постанова КМУ  від 29 березня 2002 р. №402
«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї».

Постанова КМУ від 06 липня 1998 р. №1024
«Про здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України».

Постанова КМУ  від 14 серпня 1996 р. №959
«Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті».

Постанова КМУ від 03 квітня 1995 р. №232
«Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)».

Постанова КМУ від 23 червня 2003 р. № 953
«Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду».

Постанова КМУ від 06 квітня  2011 р. №358
«Про затвердження порядку та правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування».